[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ FUNCARD QUA ĐẦU SỐ 123, 998 CỦA VIETTEL

[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ FUNCARD QUA ĐẦU SỐ 123, 998 CỦA VIETTEL

28/10/2020

[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ FUNCARD QUA ĐẦU SỐ 123, 998 CỦA VIETTEL

Thân chào các Racer,

Để khắc phục việc người dùng không mua thẻ game Funcard qua app ViettelPay, Viettel đã cung cấp hình thức mua thẻ Funcard qua USSD bằng 2 đầu số: 123, 998.

(Áp dụng cho khách hàng có tài khoản ViettelPay hoặc có tài khoản bankplus)

Bước 1: Dùng điện thoại bấm *123# hoặc *998# --> ấn gọi 

Bước 2:  chọn mục số 4 (điện nước)


Bước 3:  chọn mục 9 game

Bước 4: chọn mục 8 trang tiếp 

Bước 5: chọn mục 2: gamefuntap để mua các mệnh giá thẻ.

Bước 6: Chọn các mệnh giá thẻ và xác nhận thanh toán qua bankplus/số dư ví Viettelpay

BQT Kartrider Rush+

Trân Trọng.

Tin khác