Kartrider Rush+ Funtap

STT Tên nhân vật Trạng thái Vai trò
STT Tên đội Điểm
1 RNGM. Vrian 46
2 VietNam 35
3 JAV.Tun Tun 34
4 Nápp 23
5 Mốc2019 20
6 Linh_Kar98 14
7 16yearOXD 12
8 xxBoomer 11